QC 1
Thứ 5, ngày 05/08/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Cao su Đồng Phú (DPR) chỉ thực hiện được 1/4 kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng

CTCP Cao su Đồng Phú (Mã: DPR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, ghi nhận lợi nhuận 6 tháng tăng gấp rưỡi nhưng mới đạt 1/4 kế hoạch năm.

Cao su Đồng Phú (DPR) chỉ thực hiện được 1/4 kế hoạch lợi nhuận năm sau 6 tháng. (Ảnh minh họa)

Quý 2/2021 của DPR với doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên 218 tỷ đồng. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ quý 2 đạt 2.431 tấn với giá bán bình quân là 45,8 triệu đồng/tấn, lần lượt cao hơn cùng kỳ 34% và 50%. Biên lãi gộp cải thiện từ 21% lên 26%.

Khấu trừ các chi phí liên quan, kết quả quý 2/2021, Cao su Đồng Phú lãi sau thuế gần 35 tỷ đồng, tăng 40%. Lợi nhuận ròng đạt 32 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 420 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng và 86 tỷ đồng, lần lượt tăng 49% và tăng 65% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2021, DPR đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.075,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 419,9 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Cao su Đồng Phú đã thực hiện được 39% mục tiêu tổng doanh thu và chỉ hoàn thành 1/4 kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Cao su Đồng Phú đạt 3.751 tỷ đồng, tương đương đầu năm. Trong đó, lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng dưới một năm kèm trái phiếu vẫn giữ ở mức 917 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, doanh nghiệp đã tiết giảm lại nợ đi vay còn gần 100 tỷ đồng, giảm 1/2 so với đầu năm và giảm 14% so với cuối quý I.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối quý II là 2.559 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nguồn vốn, trong đó lợi nhuận chưa phân phối là 219 tỷ, quỹ đầu tư phát triển gần 1.120 tỷ đồng.

Mới đây, Cao su Đồng Phú đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020. Doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.500 đồng.

Như vậy, với 43 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 64,5 tỷ đồng cho cổ đông trong đợt trả cổ tức này. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/7 và ngày thanh toán dự kiến là 30/8/2021.

Theo Thu Thủy/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cao-su-dong-phu-dpr-chi-thuc-hien-duoc-14-ke-hoach-loi-nhuan-nam-sau-6-thang-98484.html