QC 1
Thứ 5, ngày 29/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Giới trẻ Hàn Quốc mất nhiều thời gian cho mạng xã hội

Giới trẻ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 thời nay dành nhiều thời gian trên mạng xã hội hơn so với cùng độ tuổi cách đây một thập kỷ, trong khi thời gian đọc sách lại giảm.

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc ngày 12/2 công bố một báo cáo nghiên cứu cho biết kết quả khảo sát 5.705 người bước sang tuổi 20 và khoảng 23% trong số họ cho biết sử dụng mạng xã hội trung bình từ 3 đến 5 giờ một tuần, trong khi khoảng 17% cho biết sử dụng mạng xã hội từ khoảng 6 đến 10 giờ/tuần.

Trong một cuộc khảo sát tương tự, chỉ có 6,7% trong số 4.850 người bước sang tuổi 20 vào năm 2011 cho biết họ đã dành từ 6 đến 10 giờ trên mạng xã hội/tuần. Kết quả khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ những người trẻ tuổi sử dụng mạng xã hội đã giảm mạnh từ mức cao kỷ lục 47,08% được ghi nhận vào năm 2011 xuống còn 11,96% gần đây.

Trong khoảng thời gian trên, tỷ lệ những người trẻ tuổi đọc ít hơn một cuốn sách mỗi tháng đã tăng lên khoảng 38% so mới mức 25% của khoảng một thập kỷ trước.

Theo Ngày Nay