QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hải Phòng: Kiểm tra, rà soát PCCC tại các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố

Văn phòng UBND thành phố vừa có Thông báo số 273/TB-VP về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố thực hiện rà soát tổng thể quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Đề xuất, báo cáo UBND thành phố trong tháng 1/2024.

Diễn tập cứu nạn, PCCC tại khu chung cư. 

Yêu cầu Sở xây dựng nghiêm túc thực hiện quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 5 Quyết định số 53/2022/QD-UBND ngày 22/5/2022 của UBND thành phố ban hành Quy định di dời, bố trí chỗ ở tạm thời, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Giao Sở Xây dựng đôn đốc, giám sát UBND các quận, huyện xử lý trật tự xây dựng, an toàn PCCC tại các khu đô thị, khu chung cư và nhà ở riêng lẻ (tháo dỡ chuồng cọp, buồng lồi, lấn chiếm cầu thang, hành lang…); chủ trì, cùng Công an thành phố và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng rà soát, kiểm tra thiết bị PCCC tại các khu chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng UBND các quận, huyện và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng rà soát, kiểm tra cụ thể từng khu chung cư, tập thể trên địa bàn thành phố lập dự toán sửa chữa, bổ sung các phương tiện, thiết bị (hệ thống chống sét, điện chiếu sáng, chi dẫn…) đảm bảo an toàn PCCC theo quy định.

Đồng thời, đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung Hệ thống phòng cháy chữa cháy khu chung cư 9 tầng Đông Khê đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành.

Cùng với đó, giao Công an thành phố phối hợp cùng UBND các quận, huyện và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, cách thức xử lý khi có cháy nổ; đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn UBND các quận, huyện thực hiện các quy định về PCCC, các biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 10/2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ giao Sở Xây dựng rà soát, phân loại, đánh giá các công trình cần phải bảo trì theo quy định trên địa bàn các quận, huyện; phối hợp với Sở Tài chính lập Kế hoạch bảo trì các khu chung cư và nhà ở riêng lẻ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo Duy Mạnh/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/hai-phong-kiem-tra-ra-soat-pccc-tai-cac-khu-chung-cu-va-nha-o-rieng-le-tren-dia-ban-thanh-pho-80658.html