QC 1
Thứ 6, ngày 08/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

bỏ quy định bắt buộc dành 20% đất làm nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng: Sẽ bỏ quy định bắt buộc dành 20% đất làm nhà ở xã hội

18/09/2023 14:21

Theo dự thảo Luật Nhà ở, tới đây chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị sẽ không phải “đau đầu” về quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội trong dự án nữa.