QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

cổ phiếu đường

Vị ngọt của cổ phiếu đường trong năm 2023

02/06/2023 08:13

Về các cổ phiếu ngành mía đường, SSI vẫn duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS (Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi) với giá mục tiêu là 52.000 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 19%, tổng mức sinh lời là 26%.