QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

dự án FLC

FLC khẳng định cam kết đầu tư tại các địa phương

21/04/2022 16:25

Tập đoàn FLC cho biết sẽ xúc tiến và hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai các dự án trong năm 2022 theo lộ trình, mục tiêu mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc đã đề ra từ đầu năm nay.

FLC lên tiếng về khoản nợ thuế 68,4 tỷ đồng tại Bình Định

25/10/2018 10:13

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa có văn bản giải trình Sở Giao dịch TP. HCM (HoSE) liên quan về việc Cục thuế tỉnh Bình Định công khai tập đoàn trong danh sách người nợ thuế.