QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Cải tạo chung cư cũ: Các chủ sở hữu phải góp tiền xây lại nhà mới

27/10/2023 12:20

Báo cáo một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đối với các chung cư mới, xây dựng sau năm 1994 mà thuộc diện xây dựng lại do vẫn phù hợp với quy hoạch thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng lại nhà chung cư và được nộp kinh phí này theo tiến độ thực hiện dự án.

Loạt điểm mới trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

06/06/2023 07:03

Sáng 5/6, tại phiên làm việc của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày Tờ trình về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định sở hữu chung cư có thời hạn

12/04/2023 05:20

Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Pháp luật, Bộ Xây dựng đề xuất bỏ quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn (bỏ Điều 25, 26) trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).