QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

HDG và FRT

Dragon Capital gia tăng sở hữu cổ phiếu VHC, HDG và FRT

16/11/2022 10:01

Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã mua vào tổng cộng 282.500 cổ phiếu VHC trong phiên 10/11; 300.000 cổ phiếu FRT và 600.000 cổ phiếu HDG trong ngày 9/11.