QC 1
Thứ 4, ngày 19/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

UBCKNN khước từ đề nghị gia hạn nộp BCTC tài chính 2022 của Đầu tư Hải Phát (HPX)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có ý kiến về việc gia hạn thời gian nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX).

UBCKNN cho biết, lý do đề nghị gia hạn nộp Báo cáo tài chính của HPX không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chính vì vậy, UBCKNN đề nghị Đầu tư Hải Phát thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo đúng thời hạn quy định.

Được biết, ngày 31/3/2023, PHX ra văn bản trình UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM xem xét, chấp thuận cho Công ty tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến hết ngày 20/5/2023.

Lý do được PHX đưa ra do ngày 6/1/2023, HĐQT đã ban hành nghị quyết thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Tuy nhiên, cuộc họp ngày 4/3 đã không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định. Do đó, việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty bị kéo dài so với dự kiến.

Trong một diễn biến khác, HPX cho biết ngày 24/3 là kỳ tính lãi thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2123011 cho 31 trái chủ. Tuy nhiên, tới hạn thanh toán, Công ty vẫn chưa thanh toán cho trái chủ.

Đầu tư Hải Phát lý giải do thị trường bất động sản gặp khó trong bối cảnh nguồn tín dụng cho bất động sản bị siết chặt, thanh khoản giảm làm ảnh hưởng đến dòng tiền thu từ các dự án của Đầu tư Hải Phát nên đến ngày thanh toán lãi, Công ty chưa thể thu xếp đủ số tiền lãi nêu trên.

Công ty cho biết đã làm việc và thống nhất với các trái chủ về việc đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 29/31 trái chủ; đối với 2 trái chủ còn lại, hai bên thống nhất về việc thanh toán đầy đủ tiền lãi trước ngày 31/3.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã HPXH2123011 được phát hành ngày 24/12/2021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn 24/12/2023) với mệnh giá 450 tỷ đồng và lãi suất 10%/năm.

Tính tới 31/12/2022, Đầu tư Hải Phát đang sở hữu 166,6 tỷ đồng tiền mặt, chiếm 1,8% tổng tài sản. Ngược lại, Công ty đang sử dụng 3.317,9 tỷ đồng nợ vay, chiếm 35,7% tổng nguồn vốn (nợ vay ngắn hạn là 1.298,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.019,5 tỷ đồng).

Theo Linh Nga/Kinh tế chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/ubcknn-khuoc-tu-de-nghi-gia-han-nop-bctc-tai-chinh-2022-cua-dau-tu-hai-phat-hpx-177901.html