QC 1
Thứ 3, ngày 26/10/2021 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 14/10/2021: AAT, NDN, VMC, SNC, PCM, VDM, VHI

Ngày 14/10/2021, các doanh nghiệp AAT, NDN, VMC, SNC, PCM, VDM, VHI sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2019, 2020, 2021.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet.

– CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (Mã chứng khoán: AAT): Ngày 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để AAT chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020 tổng tỷ lệ 21,5%.

Trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% và trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 11,5%. Theo đó Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ chi 34,8 triệu đồng tiền mặt và phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

– CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Mã: NDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và thời gian thanh toán 29/10/2021.

– CTCP Vimeco (Mã: VMC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và thời gian thanh toán 1/11/2021.

– CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (Mã: SNC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng 800 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và thời gian thanh toán 19/11/2021.

– CTCP Vật liệu xây dựng bưu điện (Mã: PCM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,34%, tương ứng 34 đồng/cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và thời gian thanh toán 1/11/2021.

– CTCP Viện nghiên cứu dệt may (Mã: VDM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,1091%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

– CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà (Mã: VHI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,39%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Theo Hoàng Quyên/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-14102021-aat-ndn-vmc-snc-pcm-vdm-vhi-103798.html