QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 26/10/2021: LTG, VAV, BBS, LLM

Ngày 26/10/2021, các doanh nghiệp niêm yết LTG, VAV, BBS, LLM sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu các đợt năm 2020.

Ảnh minh họa – Nguồn: Internet.

– CTCP Tập đoàn Lộc Trời (Mã chứng khoán: LTG): Ngày 26/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Tập đoàn Lộc Trời chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 23/11/2021.

Như vậy với gần 81 triệu cổ phiếu đang lưu hành, LTG dự kiến sẽ chi khoảng 121 tỷ đồng để thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Trên thị trường, cổ phiếu LTG chốt phiên 25/10 ở mức 44.100 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm đầu năm 2021, giá trị cổ phiếu LTG đã tăng gần 60%. Về tình hình kinh doanh, trong năm 2020 LTG ghi nhận doanh thu 7.506 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 369 tỷ đồng.

– CTCP Viwaco (Mã: VAV) phát hành 16 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 100%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 160 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

– CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (Mã: BBS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 12/11/2021.

– Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (Lilama – Mã: LLM) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 29/11/2021.

Theo Phương Thảo/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cac-doanh-nghiep-chot-quyen-tra-co-tuc-ngay-26102021-ltg-vav-bbs-llm-104367.html