QC 1
Thứ 3, ngày 18/06/2024 | Hotline: 0889.066.066

Chứng khoán Mirae Asset bị phạt vì sai phạm đặt lệnh cổ phiếu LCG cho khách hàng

Mirae Asset bị phạt 112,5 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng…

Ngày 13/9/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) – MAS.

Theo đó, MAS bị phạt tiền 112.500.000 đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

Cụ thể, Mirae Asset nhận lệnh và đặt lệnh cho giao dịch bán cổ phiếu Công ty CP Lizen (HOSE: LCG) của ông Nguyễn Văn Nghĩa trong thời gian từ 08 – 16/06/2023 nhưng đã thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu LCG (vào ngày 09/06) không đúng lệnh giao dịch của khách hàng và bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng (bán vượt 20.000 cổ phiếu LCG).

Trong diễn biến liên quan, ngày 09/09, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản gửi các công ty chứng khoán yêu cầu dừng ngay việc sử dụng hình thức đặt lệnh tự động.

Qua giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến tại các công ty chứng khoán, UBCKNN nhận thấy có hiện tượng sử dụng công nghệ robot để đặt lệnh giao dịch chứng khoán trực tuyến tự động với tần suất lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng tới sự ổn định của thị trường chứng khoán. Ngoài ra, còn gây ra nguy cơ dẫn đến việc đổ vỡ dây chuyền khi thị trường chứng khoán diễn biến xấu, từ đó tác động tiêu cực đến việc quản trị rủi ro của công ty chứng khoán.

Trở lại với Mirae Asset, quý 2, tổng doanh thu hoạt động của công ty là 607 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Về chi phí, lỗ từ tài sản tài chính FVTPL giảm đáng kể 87% so với cùng kỳ, xuống còn 10 tỷ đồng; chi phí môi giới chứng khoán giảm 24% xuống còn 133 tỷ đồng. Nhưng chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu tăng mạnh, ghi nhận 251 tỷ đồng trong quý 2/2023, tăng 89%.

Tổng chi phí hoạt động quý 2/2023 ghi nhận 399 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí và thuế, quý 2, lãi sau thuế của Công ty đạt 136 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu hoạt động Công ty đạt 1,169 tỷ đồng và lãi sau thuế 264 tỷ đồng, tương ứng giảm 16% và 43% so với cùng kỳ. Tính tới cuối quý 2, tổng tài sản của Công ty đạt 20.550 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Danh mục tài sản FVTPL (1.151 tỷ vào cuối quý 2) của Công ty chủ yếu là chứng chỉ tiền gửi (667 tỷ đồng), trái phiếu chưa niêm yết (352 tỷ đồng) và các chứng chỉ quỹ hơn 120 tỷ đồng, tính theo giá trị hợp lý tại cuối quý 2.

Nguồn: BCTC Mirae Asset

Giá trị các khoản đầu tư HTM cuối quý 2 đạt 2.935 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi ngân hàng (2.715 tỷ đồng), chứng chỉ tiền gửi (200 tỷ đồng) và trái phiếu doanh nghiệp 20 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC Mirae Asset

Công ty còn nắm gần 59 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty CP Tôn Đông Á, hơn 17 tỷ đồng cổ phiếu của Công ty CP Seoul Metal Việt Nam và 1,5 tỷ đồng cổ phiếu của Nova Consumer Group, cùng với các chứng chỉ quỹ với giá trị hơn 229 tỷ đồng dưới dạng các tài sản AFS. Giá trị các tài sản này được tính theo giá trị hợp lý tại cuối quý 2.

Nguồn: BCTC Mirae Asset

Dư nợ margin cuối quý 2 ở mức 13.502 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Phía đối ứng, nợ phải trả khoảng 11.120 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn ở mức 10.609 tỷ đồng, tăng 17%.

Theo Nhật Hải/Kinh tế Chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/chung-khoan-mirae-asset-bi-phat-vi-sai-pham-dat-lenh-co-phieu-lcg-cho-khach-hang-200907.html