QC 1
Thứ 3, ngày 29/11/2022 | Hotline: 0889.066.066

Cienco4 (C4G) bất ngờ tạm dừng chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu

HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (UPCoM – Mã: C4G) thông qua việc tạm dừng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Cienco4 sẽ tạm dừng kế hoạch đăng ký chào bán thêm cổ phiếu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để cập nhập một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Cienco4 (C4G) bất ngờ tạm dừng chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu. Hình minh họa

Theo kế hoạch, ngày 17/10, Cienco4 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hà Nội.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra vào tháng 4, cổ đông đã thông qua huy động thêm gần 1.124 tỷ đồng. Cienco4 dự kiến chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/cp và toàn bộ số cổ phiếu thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công trọn vẹn, Cienco4 sẽ nâng vốn điều lệ từ 2.247 tỷ đồng lên mức 3.371 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến huy động gần 1.124 tỷ đồng. Trong đó, Công ty dự kiến dùng 623,59 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động; 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng; và 200 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10 tới sẽ tập trung vào các nội dung: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn vào đầu năm; thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ; bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu C4G đang có chuỗi lao dốc 5 phiên gần đây, từ mức 13.400 đồng/cp (phiên 28/9) về mức 10.900 đồng/cp (phiên sáng 4/10), khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 2,6 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu C4G thời gian gần đây. Nguồn: TradingView

Dòng tiền tiếp tục âm…

Ngày 14/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Cienco4. Đơn vị đăng ký niêm yết hơn 224,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ thực góp 2.247,2 tỷ đồng.

HĐQT Cienco4 đã thông qua nghị quyết triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty lên HNX nhưng ngày chính thức chưa được công bố.

Cienco4 tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Giao thông Vận tải, được thành lập vào năm 1962. Tháng 6/2014, đơn vị chính thức hoạt động theo mô hình Công ty CP với vốn điều lệ ban đầu 600 tỷ đồng. Tới nay, sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ công ty đạt 2.247,2 tỷ đồng. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dường sắt và đường bộ.

Về kết quả kinh doanh những năm trở lại đây, doanh thu sụt giảm liên tục kể từ năm 2015 đến thời điểm cuối năm 2021, xuống mức 1.885 tỷ đồng. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ ở trong xu hướng giảm giai đoạn 2016 – 2021, từ mức 168,2 tỷ đồng xuống 63 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý II/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 951,72 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,06 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,04 tỷ đồng về 81,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 27,9%, tương ứng tăng thêm 5,92 tỷ đồng lên 27,13 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 44,4 tỷ đồng về 37,78 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 6,4 tỷ đồng lên 6,22 tỷ đồng (cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,3%, tương ứng giảm 2,33 tỷ đồng về 16,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng, nguyên nhân chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính trong kỳ, ghi nhận tăng lãi công ty liên doanh, liên kết.

Công ty cho biết thêm, doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ do giảm chi phí lãi vay.

Riêng trong quý I/2022, C4G ghi nhận doanh thu đạt 427,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,2% và 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,2% về còn 17,9%.

Như vậy, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 49,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 513,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,6 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Được biết, trước đó trong năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 97,98 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Cienco4 tăng 7,4% so với đầu năm lên 8.389,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.118,7 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.388,9 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 850,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 809,4 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 741,4 tỷ đồng lên 3.118,7 tỷ đồng; tồn kho giảm 38,9%, tương ứng giảm 516,3 tỷ đồng về 809,4 tỷ đồng …

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8,4%, tương ứng giảm 331,9 tỷ đồng về 3.596,9 tỷ đồng và chiếm 42,9% tổng nguồn vốn.

Năm 2022, Cienco4 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 59% lên mức 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,8 lần lên mức 300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Theo Quỳnh Nga/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/cienco4-c4g-bat-ngo-tam-dung-chao-ban-hon-112-trieu-co-phieu-151785.html