QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 3/1: VHC, IDC và BWE

VDSC giảm giá mục tiêu của VHC xuống 76.900 đồng/cổ phiếu, giảm 2,7% so với giá mục tiêu cũ (79.000 đồng) vào tháng 8/2023 đồng thời khuyến nghị tích lũy cổ phiếu này trong dài hạn.

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 3/1: VHC, IDC và BWE.

VHC: VDSC khuyến nghị tích lũy

Quý IV/2023, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) ước tính doanh thu và LNST công ty mẹ (LNST CTM) của Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) lần lượt đạt 2.509 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ; giảm 7% so với quý trước) và 174 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ; giảm 9% so với quý trước) với giả định sản lượng tiêu thụ và giá bán trung bình (ASP) giảm lần lượt 1% so với quý trước và 13% so với quý trước. Biên gộp quý IV/2023 kỳ vọng đạt 12,8% (giảm 10.900 bps so với cùng kỳ; tăng 230 bps so với quý trước) do chi phí thức ăn giảm so với quý trước và giá cá tra nguyên liệu giảm nhanh hơn giá bán.

Tổng kết lại, năm 2023, VDSC ước tính doanh thu đạt 10.152 tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ) với sản lượng tiêu thụ và giá bán ASP giảm lần lượt 17,7% so với cùng kỳ và 21,3% so với cùng kỳ. LNST CTM đạt 1.022 tỷ đồng (giảm 48% so với cùng kỳ), tương đương mức EPS là 5.575 đồng (giảm 48% so với cùng kỳ).

Năm 2024, VDSC dự báo doanh thu đạt 11.577 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) với các giả định sản lượng tiêu thụ và giá bán ASP tăng lần lượt 15% so với cùng kỳ và 5% so với cùng kỳ khi) nhu cầu hồi phục trong nửa cuối năm 2024 tại thị trường Mỹ và EU và nguồn cung cá tra giảm. Biên gộp cải thiện từ 15,1% lên 18,5% do chi phí thức ăn giảm và giá bán tăng nhanh hơn giá cá tra nguyên liệu. Điều này hỗ trợ LNST CTM đạt 1.420 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ). EPS 2024 tương đương là 7.746 đồng (tăng 39% so với cùng kỳ).

VDSC giảm giá mục tiêu xuống 76.900 đồng/cổ phiếu, giảm 2,7% so với giá mục tiêu cũ (79.000 đồng) vào tháng 8/2023. Cộng với cổ tức 2.000 đồng, lợi nhuận kỳ vọng 12 tháng tới là 4,9% so với giá đóng cửa ngày 02/01/2024, thông qua điều chỉnh WACC từ 14,1% xuống 12,6%; sử dụng năm định giá 2024 cho phương pháp định giá SoTP và điều chỉnh giảm lợi nhuận dự báo năm 2023 & 2024 so với dự báo trước đây. VDSC khuyến nghị tích lũy cổ phiếu này trong dài hạn.

IDC: BSC khuyến nghị nắm giữ

Năm 2023, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) điều chỉnh dự báo DTT của Tổng công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) đạt 6.881 tỷ đồng (giảm 8% so với cùng kỳ, giảm 24% so với dự báo cũ), LNST-CĐTS = 1.220 tỷ đồng (giảm 31% so với cùng kỳ, giảm 45% so với dự báo cũ), tương đương EPS fwd = 3.697 đồng/CP, P/E fwd = 13,1x,  P/B fwd = 3,3x.

Sang năm 2024, BSC dự báo DTT đạt 8,619 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ), LNST-CĐTS = 1.773 tỷ đồng (tăng 45% so với cùng kỳ), tương đương EPS fwd =  5.375 đồng/CP, P/E fwd = 9,0x,  P/B fwd = 2,4x. Nếu loại trừ doanh thu BĐS ghi nhận đột biến trong năm 2024, thì DTT của IDC tăng trưởng 17% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ doanh thu mảng KCN tăng 36% so với cùng kỳ nhờ ghi nhận 95 ha đất cho thuê tại các KCN (tăng 25 ha so với năm 2023) với giá cho thuê tăng trung bình tăng 5% so với cùng kỳ.

BSC thay đổi khuyến nghị từ mua sang nắm giữ đối với cổ phiếu IDC và điều chỉnh giá mục tiêu xuống 52,200 đồng/cổ phiếu (giảm 12% so với báo cáo trước, Upside 0% so với giá đóng cửa ngày 28/12/2023), do: giảm tốc độ ghi nhận và tăng giá vốn mảng KCN và chuyển ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án cho AEON sang năm 2024.

BWE: BSC khuyến nghị nắm giữ

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2023 của Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) lần lượt đạt 3.444 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và 711 tỷ đồng (giảm 4% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ: Doanh thu xử lý rác thải và nước thải giảm lần lượt 8% so với cùng kỳ và giảm 36% so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất ở Bình Dương bị đình trệ, được bù đắp bởi doanh thu cung cấp nước sạch tăng 9% so với cùng kỳ nhờ hợp nhất doanh thu công ty con; Chi phí lãi vay tăng 70% do dư nợ tăng và môi trường lãi suất cao.

Doanh thu và lợi nhuận thuần năm 2024 của BWE dự báo sẽ đạt 3.725 tỷ đồng (tăng 8% so với cùng kỳ) và 758 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ). Doanh thu nước sạch, xử lý rác thải, nước thải tăng lần lượt 5% so với cùng kỳ, 16% so với cùng kỳ, 19% so với cùng kỳ được hỗ trợ bởi sự phục hồi của hoạt động sản xuất ở tỉnh Bình Dương và nhà máy nước, xử lý rác được nâng công suất.

Dựa vào phương pháp định giá SoTP BSCi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu BWE với giá mục tiêu năm 2024 là 43.800 đồng/cổ phiếu (upside 10,7% so với giá ngày 02/01/2024, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%).

Theo Minh Tuệ/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-khuyen-nghi-hom-nay-31-vhc-idc-va-bwe-20180504224293626.htm