QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Công ty CP Thịnh Đạt bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng vi phạm quy định về môi trường

Công ty CP Thịnh Đạt bị xử phạt 1,166 tỷ đồng do vi phạm về lĩnh vực môi trường và đình chỉ 4,5 tháng khắc phục sai phạm.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty CP Thịnh Đạt do ông Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc tổng số tiền 1,166 tỷ đồng vi phạm về lĩnh vực môi trường, đất đai, khoáng sản.

Công ty CP Thịnh Đạt bị xử phạt gần 1,2 tỷ đồng vi phạm quy định về môi trường - Ảnh 1
Hồ chứa bùn thải quặng đuôi của nhà máy tuyển quặng chì kẽm tại mỏ Trống Pá Sang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Cụ thể, xử phạt 310 triệu đồng do mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang xả thải từ quá trình khai thác với lưu lượng 100m3/ngày đêm, có thông số chì và sắt vượt 2,33 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Xử phạt 310 triệu đồng do nhà máy này trong quá trình hoạt động xả nước thải từ quá trình tuyển quặng chì, kẽm do có lượng PH 10,75 nằm ngoài ngưỡng so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Xử phạt 140 triệu đồng do quan trắc môi trường không đầy đủ theo nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại nhà máy tuyển quặng chì, kẽm.

Xử phạt 120 triệu đồng do đơn vị này không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin.

Xử phạt 90 triệu đồng do không phân loại chất thải nguy hại theo mã, danh mục, còn để lẫn chất thải nguy hại lẫn chất thải rắn công nghiệp thông thường trong kho lưu trữ chất thải rắn nguy hại tại mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang.

Xử phạt 70 triệu đồng do đơn vị này không thực hiện đúng, đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (đổ đất, đá thải sai quy định).

Xử phạt 30 triệu đồng do không thu gom, lưu trữ chất thải nguy hại còn để phế thải dính dầu mỡ ngoài trời…

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định đình chỉ hoạt động 4,5 tháng đối với mỏ chì, kẽm Trống Pá Sang để khắc phục những hậu quả do những sai phạm trong quá trình hoạt động. Buộc Công ty Cổ phần Thịnh Đạt trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu nước thải theo quy định tại điểm b khoản 13 Điều 19 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an đã có kết luận số 15/KLKT ngày 1/2/2024, Văn bản số 297/C05-P3 ngày 5/2/2024 về các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và khoáng sản tại mỏ Trống Páo Sang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.

Theo Đức Mậu/ Kinh Tế Môi Trường