QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Công viên nước Đầm Sen (DSN) trả nốt cổ tức năm 2023, công bố tỷ lệ năm 2024

DSN được biết đến là doanh nghiệp trên sàn duy trì “thói quen” chia cổ tức hàng năm cho cổ đông…

Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (Daseco, HOSE: DSN) sắp chi hơn 19 tỷ đồng để trả cổ tức còn lại năm 2023, sau khi đã thanh toán gần 29 tỷ đồng trong đợt tạm ứng diễn ra vào tháng 1/2024.

Công viên nước Đầm Sen (DSN) trả nốt cổ tức năm 2023, công bố tỷ lệ năm 2024

Đợt cổ tức cuối cùng của năm 2023 sẽ có tỷ lệ 16%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/03, ngày trả là 03/04.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DSN cần chi hơn 19 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phuthotourist, UPCoM: DSP) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 33,54% vốn, ước tính thu về gần 6,5 tỷ đồng.

Còn nhớ vào ngày 12/01, DSN đã chi gần 29 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 24% (bằng tỷ lệ tối thiểu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua). Như vậy, DSN đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm vừa qua với tổng tỷ lệ 40%, tương đương tổng số tiền chi ra hơn 48 tỷ đồng. DSN cũng được biết đến là doanh nghiệp trên sàn duy trì “thói quen” chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, Trong quý 4/2023, DSN đạt 25 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu gây tác động đáng kể đến kết quả của DSN là doanh thu tài chính (tăng 28%, lên 14 tỷ đồng) và chi phí tài chính (gần như không ghi nhận, trong khi cùng kỳ là 1,7 tỷ đồng). Sau cùng, DSN lãi ròng 13 tỷ đồng, tăng 46% so với quý 4/2022.

Kết quả tốt trong quý 4 đóng góp thêm vào thành quả lũy kế cả năm của DSN. Doanh nghiệp kết thúc năm 2023 bằng doanh thu 249 tỷ đồng, tăng trưởng 7%; lãi ròng đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 4%, cũng là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của Doanh nghiệp.

So với kế hoạch thông qua từ ĐHĐCĐ 2023 và kế hoạch điều chỉnh gần đây, DSN vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và gần 15% kế hoạch lãi sau thuế.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu DSN tăng nhẹ 0,2% lên mức 54.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 14.500 đơn vị.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 240 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện 2023; lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, giảm gần 8% so với kết quả năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 24%.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc thay đổi về mặt nhân sự. Cụ thể, DSN miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Anh theo đơn từ nhiệm ngày 1/11/2023, do ông Quốc Anh chuyển đơn vị công tác; và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập với ông Lê Khắc Lân, do ông Lân đột ngột qua đời vào ngày 21/12/2023.

Đồng thời, Công viên nước Đầm Sen bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) là ông Hoàng Văn Bá và bà lê Thị Ngọc Lan – Thành viên độc lập.

Đợt cổ tức cuối cùng của năm 2023 sẽ có tỷ lệ 16%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/03, ngày trả là 03/04.

Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DSN cần chi hơn 19 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Công ty CP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phuthotourist, UPCoM: DSP) đang là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 33,54% vốn, ước tính thu về gần 6,5 tỷ đồng.

Còn nhớ vào ngày 12/01, DSN đã chi gần 29 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 24% (bằng tỷ lệ tối thiểu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua). Như vậy, DSN đã hoàn thành kế hoạch cổ tức năm vừa qua với tổng tỷ lệ 40%, tương đương tổng số tiền chi ra hơn 48 tỷ đồng. DSN cũng được biết đến là doanh nghiệp trên sàn duy trì “thói quen” chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, Trong quý 4/2023, DSN đạt 25 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu gây tác động đáng kể đến kết quả của DSN là doanh thu tài chính (tăng 28%, lên 14 tỷ đồng) và chi phí tài chính (gần như không ghi nhận, trong khi cùng kỳ là 1,7 tỷ đồng). Sau cùng, DSN lãi ròng 13 tỷ đồng, tăng 46% so với quý 4/2022.

Kết quả tốt trong quý 4 đóng góp thêm vào thành quả lũy kế cả năm của DSN. Doanh nghiệp kết thúc năm 2023 bằng doanh thu 249 tỷ đồng, tăng trưởng 7%; lãi ròng đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 4%, cũng là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của Doanh nghiệp.

So với kế hoạch thông qua từ ĐHĐCĐ 2023 và kế hoạch điều chỉnh gần đây, DSN vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và gần 15% kế hoạch lãi sau thuế.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu DSN tăng nhẹ 0,2% lên mức 54.800 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 14.500 đơn vị.

Tại ĐHCĐ thường niên 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 240 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện 2023; lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, giảm gần 8% so với kết quả năm trước. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 24%.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua việc thay đổi về mặt nhân sự. Cụ thể, DSN miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Quốc Anh theo đơn từ nhiệm ngày 1/11/2023, do ông Quốc Anh chuyển đơn vị công tác; và miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập với ông Lê Khắc Lân, do ông Lân đột ngột qua đời vào ngày 21/12/2023.

Đồng thời, Công viên nước Đầm Sen bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028) là ông Hoàng Văn Bá và bà lê Thị Ngọc Lan – Thành viên độc lập.

Doanh nghiệp kết thúc năm 2023 bằng doanh thu 249 tỷ đồng

Theo Anh Khôi/Kinh tế Chứng khoán