QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Đầu tư Thương mại SMC mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn dù khoản lỗ 2023 tăng thêm 300 tỷ đồng

Luỹ kế cả năm 2023, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đem về13.786,3 tỷ đồng doanh thu, giảm 40,5% so với năm 2022, lãi ròng của công ty mẹ ghi nhận lùi về -879,3 tỷ đồng so với cùng kỳ -578,99 tỷ đồng, tức lỗ tăng thêm hơn 300 tỷ đồng.

Ngày 2/2, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đã báo cáo đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã SMCH2124001, giảm dư nợ trái phiếu này về 0 đồng. Chi tiết, lô trái phiếu SMCH2124001 có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu với khối lượng phát hành là 200 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu phát hành là 200 tỷ đồng.

Lô trái phiếu trên được phát hành ngày 2/8/2021 với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 2/8/2024. Lãi suất cố định của lô trái phiếu này là 8,2%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Diễn biến giá cổ phiếu SMC trên thị trường.

Theo công bố từ Thương mại SMC, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu SMCH2124001 tại thời điểm phát hành là 9,1 triệu cổ phiếu NKG của Công ty CP Thép Nam Kim thuộc sở hữu của SMC và cổ phiếu SMC của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC thuộc sở hữu của bên thứ 3 (cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC) với số lượng đáp ứng tỷ lệ tối thiểu 60%.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sau khi trừ đi các loại chi phí khấu hao liên quan tới lô cổ phiếu sẽ được SMC sử dụng nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Sau khi mua lại thành công, lô trái phiếu SMCH2124001 ghi nhận không còn đơn vị trái phiếu nào đang lưu hành.

Phân tích bức tranh kinh doanh, trong quý IV/2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 3.212,26 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ 329,87 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 514,99 tỷ đồng).

Theo đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn khi lợi nhuận gộp ghi nhận dương 48,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 367,9 tỷ đồng, tức tăng thêm 416,7 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 26,1%, tương ứng tăng thêm 6,23 tỷ đồng lên 30,1 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 22,8%, tương ứng giảm 23,17 tỷ đồng xuống 78,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 290,8%, tương ứng tăng thêm 264,83 tỷ đồng lên 355,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 11,03 lần, tương ứng tăng thêm 27,13 tỷ đồng, lên 29,59 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về mảng kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2023, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 385,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 560,7 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý IV năm 2023, mặc dù lợi nhuận gộp dương trở lại nhưng do lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty Đầu tư Thương mại SMC tiếp tục đem về khoản lỗ trong kỳ.

Giải thích cho tình hình kinh doanh thua lỗ, Công ty Đầu tư Thương mại SMC cho biết, sự đóng băng của thị trường bất động sản làm cho các doanh nghiệp bất động sản nói chung và các doanh nghiệp thị công xây lắp gặp khó khăn kéo dài, sụt giảm mạnh về doanh thu và dòng tiền, từ đó kéo theo công nợ chậm luân chuyển của Công ty đối với khách hàng lớn, đến cuối năm 2023, Công ty phải thực hiện tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu, làm cho lợi nhuận không đạt hiệu quả.

Luỹ kế cả năm 2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận doanh thu đạt 13.786,3 tỷ đồng, giảm 40,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ 879,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 578,99 tỷ đồng, tức lỗ sâu thêm hơn 300 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 651,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Đầu tư Thương mại SMC đã ghi nhận lỗ lớn hơn rất nhiều kế hoạch có lãi trong năm tài chính.

Bước sang năm 2024, Công ty Đầu tư Thương mại SMC thông qua kế hoạch sản lượng tiêu thụ 900.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế dự kiến 80 tỷ đồng. Ngoài ra, với việc tiếp tục lỗ trong năm thứ hai liên tiếp, tính tới 31/12/2023, tổng lỗ luỹ kế đã lên tới 162,9 tỷ đồng (đầu năm lãi luỹ kế 343,6 tỷ đồng) và bằng 22,1% vốn chủ sở hữu.

Diễn biến trên thị trường, diễn biến phiên giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu SMC đang đạt vùng 10.500 đồng/cp, tương đương giá tham chiếu.

Theo Mộng Diệp/Kinh tế Chứng khoán