QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Dịch vụ biển Tân Cảng (TOS) được chấp thuận giao dịch trên UpCOM

Ngày 3/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận giao dịch sàn UpCOM đối với cho 26,5 triệu cổ phiếu TOS của CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng gọi tắt là TCO là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – được thành lập và hoạt động từ năm 2012 với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ cho ngành dầu khí, đặt biệt là thị trường dịch vụ ngoài khơi. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 91,5 tỷ đồng.

Các dịch vụ kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm cung cấp tàu dịch vụ dầu khí đa năng, tàu trực và tàu bảo vệ, dịch vụ lai dắt, cứu hộ và cứu nạn, dịch vụ khảo sát ngầm, dịch vụ vận chuyển và lắp đặt.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý khách sạn và du lịch, dịch vụ cung ứng.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 30/6/2021, TOS có cổ đông lớn duy nhất là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài gòn – chiếm 35,28% vốn.

TOS hiện có 3 công ty con bao gồm CTCP Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng, CTCP Tân Cảng Kiên Giang và CTCP Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc.

Về hoạt động kinh doanh của TOS, quý II/2021, công ty đạt gần 369 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng của TOS đạt hơn 36 tỷ đồng – tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TOS đạt gần 631 tỷ đồng doanh thu thuần; lợi nhuận ròng thu về gần 50 tỷ đồng – xấp xỉ cùng kỳ.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của TOS tương đương mức hồi đầu năm đạt gần 1,829 trong đó tiền và các khoản tương đương tăng 86% so với đầu năm đạt hơn 154 tỷ đồng; khoản đầu tư tài chính dài hạn gần 136 tỷ đồng – giảm 19%.

Tổng các khoản phải thu chiếm tổng tài sản, giá trị gần 331 tỷ đồng chủ yếu nằm ở khoản phải ngắn hạn gần 302 tỷ đồng

Nợ phải trả hơn 1,004 tỷ đồng – chiếm 55% tổng nguồn vốn trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính ngắn hạn.

Trong năm 2021, TOS có kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). Công ty dự kiến phát hành tối đa hơn 4,2 triệu cổ phiếu; nguồn vốn thực hiện sẽ lấy từ quỹ đầu tư phát triển của TOS. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15,8%.

Ngoài ra, TOS còn dự kiến chào bán riêng lẻ 298.125 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm mục đích huy động bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Văn Thắng/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/dich-vu-bien-tan-cang-tos-duoc-chap-thuan-giao-dich-tren-upcom-99576.html