QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp

Thêm 22 doanh nghiệp trong đó có NTC, RCL, T12, DHT, IHK, THB,… vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 và đợt 1 năm 2020.

– CTCP Công trình GTVT Quảng Nam (QTC): Ngày 26/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

– CTCP Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 10 (QLT): Ngày 27/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25,21% (01 cổ phiếu nhận 2.521 đồng). Thời gian thanh toán 8/12/2020.

– CTCP Môi trường và Công trình đô thị Ngệ An (NAU): Ngày 27/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 0,71% (01 cổ phiếu nhận 71 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

– CTCP Cấp nước Cà Mau (CMW): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4,39% (01 cổ phiếu nhận 439 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

– CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam (HEJ): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2020.

– CTCP Siam Brother (SBV): Ngày 30/11 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

– CTCP In Hàng Không (IHK): Ngày 1/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/12/2020.

– CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020.

– CTCP Thủy điện Cần Đơn (SJD): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 tỷ lệ 21% (01 cổ phiếu nhận 2.100 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 vào 25/12/2020 trả 11% và đợt 2 vào 31/3/2020 trả 10% còn lại.

– CTCP Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk (DBM): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

– CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland (HLD): Ngày 2/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

– CTCP Sơn Hải Phòng (HPP): Ngày 3/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2020.

– CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ngày 3/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 11/12/2020.

– CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 4/12 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/1/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:1.

– CTCP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi (T12): Ngày 4/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2020.

– CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 4/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2929 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/1/2020.

– CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEP): Ngày 4/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2020.

– CTCP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1 (CE1): Ngày 4/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 25/12/2020.

– CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Ngày 7/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2020.

– CTCP Bia Hà Nội Thanh Hóa (THB): Ngày 8/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

– Tổng CTCP Thăng Long (TTL): Ngày 15/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2021.

– CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (TA6): Ngày 15/12 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm tài chính 2019 bằng tiền tỷ lệ 11,08% (01 cổ phiếu nhận 1.108 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2020.

Theo Hữu Dũng/ Kinh tế chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/lich-chot-quyen-co-tuc-bang-tien-cua-22-doanh-nghiep-82559-82559.html