QC 1
Thứ 5, ngày 29/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hà Nam chuẩn bị có thêm KCN trị giá 2.653 tỉ đồng tại huyện Kim Bảng

KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha nằm trên địa bàn các xã Đồng Hóa, Đại Cương, Lê Hồ. Tổng vốn đầu tư 2.653,3 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỉ đồng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 9887/BC – KHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam.

Tại Báo cáo số 9887, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, căn cứ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án, ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan, hồ sơ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam đã đủ điều kiện trình Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

KCN Kim Bảng rộng 230 ha, quy mô đầu tư 2.653 tỉ đồng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự án có quy mô diện tích sử dụng đất là 230 ha tại địa bàn các xã Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng với nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển Khu công nghiệp Kim Bảng. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 2.653,311 tỉ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 400 tỉ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Bảng I, tỉnh Hà Nam là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện Dự án là không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Tỷ lệ lấp đầy các KCN tại Hà Nam khoảng 85%. Trong ảnh một góc KCN Đồng Văn IV trên địa bàn huyện Kim Bảng đã được lấp đầy sau khi đi vào hoạt động.

UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nam hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã cam kết; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển Khu công nghiệp Kim Bảng chỉ thực hiện Dự án sau khi việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa và nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai.

Được biết, cổ đông chính của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng phát triển Khu công nghiệp Kim Bảng là Công ty TNHH Hợp Tiến (chiếm 52% vốn điều lệ). Công ty TNHH Hợp Tiến đang là nhà đầu tư Dự án Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I có quy mô 200 ha tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Tính đến tháng 10/2023, tỉnh Hà Nam có 8 Khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích 1.652,8ha, tổng diện tích đất đã cho thuê, thuê lại là 1.413,5ha, tỷ lệ lấp đầy là 85,5%.

Theo Hà Nam/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/ha-nam-chuan-bi-co-them-kcn-tri-gia-2653-ti-dong-tai-huyen-kim-bang-83267.html