QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lâm Đồng bác đề xuất làm Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu của Eco Grand Land

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản thống nhất chưa xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land.

Theo đó, xét báo cáo số 559 ngày 20/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land của Eco Grand Land và báo cáo thẩm định (bổ sung) số 109 ngày 21/3/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết chưa xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

Lý do được UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra là khu vực đề xuất thực hiện dự án nằm trong quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn Phú Gia, thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh đã được UBND huyện Di Linh phê duyệt không còn phù hợp với các quy hoạch cấp trên (quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất,…).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi quy hoạch điểm dân cư nông thôn Phú Gia được phê duyệt phù hợp theo các quy hoạch cấp trên thì cập nhật, rà soát các quy hoạch liên quan, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Di Linh kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan, đối chiếu các quy hoạch cấp trên thực hiện điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch điểm dân cư nông thôn Phú Gia, thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch hiện hành để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Lâm Đồng chưa xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land

Trước đó, tháng 4/2023, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng đã có ý kiến về năng lực tài chính liên quan đến hồ sơ đề xuất dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land.

Cụ thể, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land đề xuất dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land quy mô diện tích 46,35 ha tại thôn 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 961.645 triệu đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 144.247 triệu đồng và vốn vay từ tổ chức tín dụng 817.398 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ có liên quan, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng theo quy định công ty phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 144.247 triệu đồng.

Trong hồ sơ gửi Sở Tài chính, cơ quan này cho biết Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land (doanh nghiệp thành lập dưới 2 năm) có giấy xác nhận số dư của Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi thành phố Hồ Chí Minh nơi Eco Grand Land mở tài khoản. Theo đó, tại thời điểm ngày 15/3/2023, số dư tài khoản là 144.569 triệu đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đánh giá về năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land tại thời điểm xem xét là đảm bảo để thực hiện dự án

Về khả năng huy động vốn, trong hồ sơ Sở Tài chính nhận được, Eco Grand Land được Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Lý Thường Kiệt, TP. HCM có thư hứa cấp tín dụng số 206/2023 ngày 30/3/2023. Theo đó, ngân hàng sẽ cung cấp tín dụng với số tiền tối đa 817.398 triệu đồng nếu Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện được cấp tín dụng theo quy chế và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Nam Á tại thời điểm được cấp tín dụng.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho rằng, về năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn) của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eco Grand Land tại thời điểm xem xét là đảm bảo để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu Eco Grand Land nếu công ty đáp ứng các điều kiện được cấp tín dụng theo quy chế và quy định của Ngân hàng.

Theo Minh Đức/ VietnamFinance