QC 1
Thứ 2, ngày 30/11/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

Quảng Ninh ra tay ‘gỡ khó’ cho Vingroup tại dự án Hạ Long Xanh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Tập đoàn Vingroup báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh tại TP. Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đồng ý chủ trương bố trí các quỹ đất nhà ở xã hội cho toàn bộ dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh theo hướng bố trí các điểm tập trung trên địa bàn thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và Tập đoàn Vingroup rà soát, xác định cụ thể các vị trí có thể bố trí các quỹ đất nhà ở xã hội, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Đối với quỹ đất dự trữ phát triển diện tích khoảng 55,71ha, hiện là Nhà máy đóng tàu sông Chanh, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Quảng Yên rà soát, xác định rõ ranh giới hiện trạng khu đất Nhà máy đóng tàu sông Chanh đang quản lý, sử dụng để nghiên cứu, đề xuất ranh giới, diện tích quỹ đất nhà ở xã hội tại khu vực cho phù hợp.

Cũng tại buổi họp, UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích, cơ cấu sử dụng đất của dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018-2019 và quy hoạch sử dụng đất đất năm 2020 thị xã Quảng Yên (tổng diện tích đất bổ sung khoảng 3.094ha để triển khai giai đoạn 1 dự án) và kế hoạch sử dụng đất năm 2018-2019 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 TP. Hạ Long.

Nguyên tắc bổ sung là tổng các chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh phải đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích, cơ cấu sử dụng đất theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát lại các chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích, cơ cấu sử dụng đất của các dự án trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án điều chỉnh để dự án Hạ Long Xanh có thể triển khai thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 cho toàn bộ các quỹ đất được bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị xã Quảng Yên và TP. Hạ Long đến năm 2020.

Đồng thời cập nhật các chỉ tiêu sử dụng đất, diện tích, cơ cấu sử dụng đất còn lại của dự án Hạ Long Xanh vào quy hoạch sử dụng đất năm 2020, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

Trong quá trình rà soát, đề xuất phương án điều chỉnh, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp các đơn vị liên quan, UBND các địa phương thực hiện các thủ tục đảm bảo quy định pháp luật hiện hành, không để phát sinh những khiếu kiện đông người, phức tạp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2018.

Về công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 1 dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh, Quảng Ninh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý để hướng dẫn Vingroup triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư…

Theo Lệ Chi/VietnamFinance