QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đề xuất bổ sung dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

21/11/2023 07:58

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã kiến nghị bổ sung việc dạy thêm, học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, để có cơ sở pháp lý xử lý các vấn đề bên ngoài trường học.