QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN

Chuyển đổi số của truyền thông là xu hướng tất yếu

22/09/2023 08:09

Chuyển đổi số của truyền thông là xu hướng tất yếu, nhằm nâng cao năng lực truyền thông của báo chí trong việc thu hút thị phần người xem từ các nền tảng mạng xã hội, bảo vệ các giá trị truyền thống cùng với hiện đại hóa báo chí và truyền thông.