QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lễ hội Giao lưu Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ

Lễ hội Giao lưu Hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

01/12/2023 09:20

Lễ hội Giao lưu Hữu nghị Việt Nam – Hoa Kỳ là một sự kiện đặc biệt nêu bật quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai Quốc gia thông qua giao lưu văn hóa.