QC 1
Thứ 5, ngày 29/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Long An chấm dứt hoạt động nhiều dự án bất động sản

Long An chấm dứt hoạt động nhiều dự án bất động sản

02/09/2023 09:13

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồi hàng chục dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh vì không đáp ứng đủ điều kiện về pháp lý thực hiện dự án.