QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Vinachem sẽ thoái toàn bộ vốn tại DGC, dự thu hơn 2.300 tỷ

19/10/2021 07:06

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa công bố quyết định về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của tập đoàn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC).

Lợi nhuận Vinachem và các đơn vị thành viên trong năm 2020 ra sao?

18/01/2021 16:35

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai phương hướng thực hiện trong năm 2021. Lợi nhuận Vinachem và các đơn vị thành viên như CSM, BFC, LIX, SRC, NET đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số trở lên.

Vinachem lỗ nặng, kiểm toán 'khui' ra loạt vấn đề

30/09/2020 16:14

“Chúng tôi không thể xác định liệu Báo cáo tài chính giữa niên của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty Cổ phần DAP số 2 – Vinachem và Công ty Cổ phần Phân Đạm và Hóa chất Hà Bắc cho kỳ kế toán từ ngày 1/1/2020 đến ngày 30/6/2020 với giả định các đơn vị này sẽ tiếp tục hoạt động liên tục có phù hợp hay không”, Kiểm toán AASC nhấn mạnh.