QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Sao Mai (ASM)

"So găng" với công ty mẹ, doanh nghiệp nhà Sao Mai (ASM) cũng lên kế hoạch lãi gấp 3 lần

01/04/2024 10:10

Về kế hoạch năm 2024, Sao Mai (ASM) đặt lãi ròng đạt 800 tỷ đồng, tương đương gấp 3 lần năm 2023. Tương tự, doanh nghiệp “nhà” ASM cũng đặt lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3 lần.