QC 1
Thứ 2, ngày 04/12/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi cổ tức hơn 708 tỷ đồng

Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 9,54% bằng tiền mặt, tương ứng số tiền hơn 708 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt vừa thông báo lịch chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11/2023.

Tỷ lệ chi cổ tức là 9,54% trên mệnh giá cổ phần 10.000 đồng/CP, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận tiền cổ tức là 954 đồng/cổ phần.

Với tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 742,3 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Bảo Việt dự chi hơn 708 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 28/12/2023.

Lũy kế tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

 Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi cổ tức hơn 708 tỷ đồng 

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Riêng công ty mẹ, doanh thu ghi nhận đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Báo cáo cho thấy, trong 9 tháng qua, Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, còn 29.464 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 31.367 tỷ đồng, giảm 1%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm đạt 2.471 tỷ đồng, tăng 25%.

Mặt khác, chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 7% lên hơn 28.139 tỷ đồng, khiến tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 5% lên gần 31.165 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mà chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh, dẫn tới Bảo Việt lỗ gộp gần 1.701 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Bảo Việt ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 36% lên 8.078 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi (6,693 tỷ đồng) và đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu (2,844 tỷ đồng) tăng lần lượt 71% và 13%.

Nhờ nguồn thu này bù đắp được khoản lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nên tập đoàn có lãi trước thuế 1.712 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.428 tỷ đồng. Kết quả này hiện đạt 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.

Theo Hải Hà/Tạp chí Việt- Mỹ

Nguồn: https://vietmy.net.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/tap-doan-bao-viet-se-chi-co-tuc-hon-708-ty-dong-491461.html