QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Thuỷ sản Nam Việt (ANV) muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ, chuẩn bị “soán ngôi” Vĩnh Hoàn trên thị trường chứng khoán

Sau khi hoàn tất thương vụ tăng vốn lên mức 2.667 tỷ đồng, Nam Việt sẽ “soán ngôi” doanh nghiệp cá tra có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán của Vĩnh Hoàn.

Hôm nay, ngày 21/12/2023, Công ty CP Nam Việt (HOSE: ANV) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết tăng vốn của Nam Việt

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện hiện quyền 1:1 (tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

Hiện tại, vốn điều lệ hiện tại của Nam Việt là hơn 1.335 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, con số này sẽ được nâng lên mức 2.666 tỷ đồng. Theo đó, Nam Việt sẽ “soán ngôi” Vĩnh Hoàn (vốn điều lệ 1.834 tỷ đồng) trở thành doanh nghiệp cá tra có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán.

Theo nghị quyết của Nam Việt, nguồn vốn phát hành cổ phiếu được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của doanh nghiệp.

Cổ phiếu hiện đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Được biết, kế hoạch tăng vốn này đã được cổ đông của Nam Việt thông qua trong kỳ họp thường niên 2023 diễn ra hồi tháng 5.

Thuỷ sản Nam Việt chuẩn bị “soán ngôi” Vĩnh Hoàn trở thành doanh nghiệp cá tra có vốn điều lệ lớn nhất thị trường chứng khoán.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Nam Việt đạt 3.328 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 63 tỷ đồng và 42 tỷ đồng, tương ứng các mức giảm 90% và 93% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng mà ĐHĐCĐ đặt ra, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Nam Việt mới thực hiện được 62% mục tiêu doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận. Khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm dường như đang ngày càng xa tầm với của “vua cá tra”.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm ngày 30/09/2023, tổng tài sản của Nam Việt ghi nhận mức 5.360 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm 46% cơ cấu tài sản của doanh nghiệp với giá trị cuối kỳ đạt 2.448 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Số tiền này tập trung chủ yếu ở chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, nguyên vật liệu và thành phẩm. Bên cạnh đó, Nam Việt cũng dự phòng hơn 11,2 tỷ đồng giảm giá hàng tồn kho. Một phần hàng tồn kho có trị giá gần 360 tỷ đồng đang được công ty thế chấp làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

Về tiền mặt, tính đến cuối kỳ, lượng tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong kỳ, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh 48%, xuống còn 186 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng tại các ngân hàng. Theo thuyết minh của Nam Việt, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trị giá hơn 185 tỷ đồng đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Tập đoàn tại Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội, Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam, Ngân hàng United Overseas Bank, Ngân hàng Malâyn Banking Berhad, Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam, Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam và thực hiện hợp đồng với Điện Lực Châu Phú.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, nợ phải trả của Nam Việt đạt 2.376 tỷ đồng, giảm được hơn 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính chiếm tới 83%, ghi nhận ở mức 1966 tỷ đồng, bao gồm 1781 tỷ đồng tiền nợ vay ngắn hạn còn 1.780,5 tỷ đồng và 185,2 tỷ đồng tiền nợ dài hạn.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu của “vua cá tra” ghi nhận ở mức 2.984 tỷ, trong đó vốn góp là 1.335 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.655 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 21/12, cổ phiếu ANV tăng 1,65%, lên mức 30.750 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 877.600 đơn vị.

Theo Hà Lê/Kinh tế chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/thuy-san-nam-viet-anv-muon-tang-gap-doi-von-dieu-le-chuan-bi-soan-ngoi-vinh-hoan-tren-thi-truong-chung-khoan-216527.html