QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

VIB sắp phát hành hơn 412,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20%

Ngày 11/5/2023, Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB – HOSE: VIB) đã nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận việc VIB thực hiện tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.291,3 tỷ đồng.

Theo đó, VIB sẽ phát hành hơn 412,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên (ESOP), với tỷ lệ phát hành lần lượt là 20% và 0,36%. Nếu các đợt phát hành diễn ra thành công, vốn điều lệ của VIB tăng từ 21.077 tỷ đồng lên 25.368 tỷ đồng.

Năm 2023, VIB đặt mức lợi nhuận mục tiêu là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng để cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp mạng lưới chi nhánh,…

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt xấp xỉ 2.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, duy trì ROE ở mức 30%. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 4.900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 19%.

Ngân hàng duy trì biên lãi ròng (NIM) ở mức 4,6% trong bối cảnh cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay có nhiều biến động.

Chi phí hoạt động được kiểm soát, hệ số chi phí hoạt động trên doanh thu (CIR) giảm còn 32% trong quý I so với mức 35% cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng đạt hơn 3.360 tỷ đồng, tăng 26% so với quý I/2022.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của VIB tăng từ 1,8% lên 2,6% vào cuối tháng 3. Ngân hàng đã gia tăng bộ đệm phòng ngừa rủi ro với mức trích lập dự phòng rủi ro là 668 tỷ trong quý I, tăng gần 70% so với cùng kỳ.

Trong quý I, Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức ở mức 35% bao gồm 15% cổ tức tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Đầu tháng 3 năm 2023, ngân hàng đã hoàn tất phân phối 10% cổ tức tiền mặt. Hiện VIB đang trong giai đoạn triển khai chi trả 5% cổ tức tiền mặt còn lại và 20% cổ phiếu thưởng cho cổ đông cùng 7,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên (ESOP).

Hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) được duy trì trung bình 30% trong nhiều năm liên tục đã tạo ra mức cổ tức hấp dẫn, đồng thời tạo nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào bổ sung vào hoạt động của ngân hàng. Sau khi chi trả cổ tức tiền mặt 10%, hệ số an toàn vốn của ngân hàng (CAR Basel II) vẫn ở mức cao, đạt 12,3% tại ngày 31.03.2023 và dự kiến sẽ được duy trì mức 12%-13% trong năm 2023 so với quy định của NHNN là tối thiểu 8%.

Năm 2023, VIB đặt mức lợi nhuận mục tiêu là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 428.500, tăng 25% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng tăng từ 233.920 tỷ đồng năm 2021 lên 292.500 tỷ vào cuối năm 2023 (tăng 25% tuỳ thuộc chỉ tiêu NHNN giao). Huy động vốn kỳ vọng đạt 292.600 tỷ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 3%.

Theo Đan Chi/Kinh tế Môi trường

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vib-sap-phat-hanh-hon-4125-trieu-co-phieu-thuong-cho-co-dong-hien-huu-theo-ty-le-20-182864.html