QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Vietnam Airlines lãi hơn 26 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng

Chỉ trong tháng 12/2023, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) ghi nhận 26,57 tỷ đồng lãi từ hoạt động vận tải, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 282 tỷ đồng.

Vietnam Airlines bước đầu đạt kết quả khả quan với mục tiêu cân đối thu chi.

Ngày 31/1, Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 17.951 tỷ đồng, tăng 29,4% so với quý IV/2022. Trong đó, doanh thu nội địa tăng 14%, doanh thu quốc tế tăng 49,1%.

Tổng chi phí trong quý vừa qua của công ty mẹ tăng 20,54% so với quý IV/2022, chủ yếu do tăng chi phí giá vốn, tương ứng với tăng sản lượng. Tốc độ tăng của doanh thu và thu nhập khác nhanh hơn so với tốc độ tăng chi phí, nhờ vậy lỗ sau thuế giảm hơn 125 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi các công ty con của Vietnam Airlines như NCS, VACS, NCTS, Skypec… có lãi nhiều hơn khiến cho lỗ hợp nhất quý IV/2023 giảm tới 1.457 tỷ đồng, tương đương 42% so với quý cùng kỳ.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất năm 2023 đạt 92.147 tỷ đồng, tăng 30,16% so với năm 2022. Sau khi trừ đi giá vốn hàng bán, Vietnam Airlines đạt lãi gộp hợp nhất đạt 3.939 tỷ đồng (năm 2022 lỗ 2.876 tỷ đồng). Sau 1 năm, Vietnam Airlines đã giảm lỗ được 5.706 tỷ đồng, tương đương giảm 51% so với năm 2022, chỉ còn âm 5.516,7 tỷ đồng.

“Năm vừa qua, Vietnam Airlines chủ động triển khai hàng loạt giải pháp, kết quả kinh doanh cải thiện nhưng chưa toàn diện nhanh chóng trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, sức cầu vận tải yếu, còn ảnh hưởng từ thiệt hại do dịch bệnh covid, rủi ro phát sinh về tài chính (tỷ giá, lãi suất), giá nguyên liệu tăng cao, xung đột chính trị tại một số quốc gia trên thế giới…”, đại diện hãng bay này nói.

Cũng theo đại diện Vietnam Airlines, kết quả kinh doanh của hãng chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm. Tổng doanh thu từ hoạt động vận tải hàng không trong tháng này đạt 6.673,7 tỷ đồng, tăng 23% so với tháng 12/2022. Đa phần các chi phí từ nhân sự, tiếp thị – bán hàng, quản trị… đều giảm hơn nhiều so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh vận tải tháng 12/2023 đạt 26,57 tỷ đồng, cho thấy tín hiệu tích cực trong việc thực hiện mục tiêu cân đối thu chi vận tải hàng không.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines năm 2023 dương 1.054 tỷ đồng. Tương tự, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng dương 615 tỷ đồng. Ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.608 tỷ chủ yếu do Vietnam Airlines trả bớt nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính. Số dư tiền tại ngày 31/12/2023 đạt 2.555 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietnam Airlines còn có 920 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn với thanh khoản cao.

Đáng chú ý, hãng cũng đã hoàn thành đề án cơ cấu lại giai đoạn 2022 – 2025, đang báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt. Năm 2024, Vietnam Airlines sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.
Mục tiêu lớn thực hiện song song là tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Chí Bình/Vietnam Finance