QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Bảo Việt (BVH) chốt ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình tới các cổ đông.


Tập đoàn Bảo Việt vừa phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 29/6/2023 tại TP Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/6/2023.

Những nội dung quan trọng sẽ được trình tới các cổ đông trong đại hội tới như báo cáo hoạt động của ban điều hành và Hội đồng Quản trị (HĐQT), kế hoạch kinh doanh năm 2023; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Tới thời điểm hiện tại, Tập đoàn Bảo Việt chưa công bố chi tiết về nội dung các tờ trình sẽ được nêu trong đại hội cổ đông.

Về kết quả kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2023 (trước soát xét) ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 657 tỷ đồng và 546 tỷ đồng, tăng trưởng 3,4% và 6,9%. Tổng tài sản hợp nhất tại 31/3/2023 hơn 9 tỷ USD, đạt 220.461 tỷ đồng, tăng 9,3% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1,1% và 3,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản Công ty Mẹ đạt 17.778 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.583 tỷ đồng tại ngày 31/3/2023, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2022.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng khả quan. Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.973 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương cùng kỳ năm 2022. Quý I, tổng doanh thu của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đạt 2.973 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, bám sát tiến độ kế hoạch dự kiến năm 2023.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 10.805 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 11,8%. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ kết thúc quý I năm 2023 với mức tăng trưởng tổng doanh thu khả quan 11,8%, đạt 10.805 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Lĩnh vực quản lý quỹ đưa ra nhiều chương trình thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Quý I, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) tiếp tục đà tăng trưởng tốt, đạt gần 113.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thời điểm 31/12/2022; tổng doanh thu đạt 37,3 tỷ đồng tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022 và quý I/2023, các quỹ do BVF quản lý đều tăng trưởng dương và vượt mức tăng trưởng kỳ vọng. So với mặt bằng thị trường quỹ mở, quỹ BVFED là quỹ đứng đầu về hiệu quả hoạt động với mức tăng trưởng tại ngày 31/3/2023 là 10,2% (tăng trưởng cao hơn chỉ số VN30 3,4%)…

Lĩnh vực chứng khoán khởi đầu với nỗ lực vượt khó trước các thách thức của thị trường. Quý I/2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 138 tỷ đồng doanh thu và đạt 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Việc liên tục cải tiến mobile app, web trading đã đem lại trải nghiệm đầu tư xuyên suốt, thuận lợi cho các khách hàng và nhà đầu tư…

Theo Hồng Giang/Kinh tế chứng khoán

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/bao-viet-bvh-chot-ngay-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023-183366.html