QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 1/11: VPB, VCB và BMP

MBS hạ giá mục tiêu cho VPB xuống mức 19.200 đồng do điều chỉnh giảm lợi nhuận dự phóng 2023 – 2024; điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1,1x so với 1,2x theo báo cáo gần nhất. MBS cũng duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.

VPB: MBS khuyến nghị nắm giữ

Công ty Chứng khoán MB (MBS) điều chỉnh lợi nhuận sau thuế 2023-2024 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HNX: VPB) giảm 22,6-19,8% so với dự báo trước do kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2023 chỉ đạt 66,2% so với dự báo.

Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng dự kiến giảm 25,2% trong năm 2023 và tăng mạnh 40,4% trong năm 2024.

MBS hạ giá mục tiêu xuống mức 19.200 đồng do: điều chỉnh giảm lợi nhuận dự phóng 2023 – 2024; điều chỉnh giảm P/B mục tiêu về mức 1,1x so với 1,2x theo báo cáo gần nhất. MBS cũng duy trì khuyến nghị nắm giữ đối với VPB.

Ngày 21/10/2023, VPB đã hoàn tất thương vụ phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho SMBC với giá trị 35.900 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới. CAR của ngân hàng được nâng lên mức xấp xỉ 19% theo Moody’s, cao nhất toàn ngành.

VCB: Yuanta khuyến nghị mua

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB) công bố LNST của CĐCT mẹ (PATMI) trong quý III/2023 đạt 7,3 nghìn tỷ đồng (giảm 2% so với quý trước/nhưng tăng 20% so với cùng kỳ). Mức tăng so với cùng kỳ chủ yếu là do giảm trích lập dự phòng. PATMI 9 tháng năm 2023 đạt 23,7 nghìn tỷ đồng (tăng 19% so với cùng kỳ), hoàn thành 66% dự báo của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Tăng trưởng cho vay chỉ đạt 3,9% trong 9 tháng năm 2023, thấp hơn nhiều so với mức trung bình ngành là 6,9%, trong khi tăng trưởng huy động đạt tăng 8,5%.

Thu nhập lãi ròng trong quý III/2023 đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (giảm 10% so với quý trước/giảm 8% so với cùng kỳ). Yuanta ước tính tỷ lệ NIM tính trên bình quân tổng tài sản là 2,93% (giảm 23 điểm cơ bản so với quý trước /giảm 43 điểm cơ bản so với cùng kỳ).

Thu nhập từ phí ròng trong quý III/2023 giảm 45% so với quý trước /giảm 19% so với cùng kỳ xuống còn 891 tỷ đồng. Thu nhập từ phí ròng trong 9 tháng năm 2023 giảm 12% so với cùng kỳ xuống 3,9 nghìn tỷ đồng. Số liệu chi tiết không được công bố, nhưng Yuanta cho rằng sự sụt giảm phần lớn là do doanh thu từ banca giảm.

Thu nhập khác trong quý III/2023 đạt 521 tỷ đồng (tăng 102% so với quý trước/tăng 34% so với cùng kỳ). Yuanta cho rằng mức tăng này chủ yếu do thu từ xử lý nợ xấu.

Chi phí hoạt động quý III/2023 giảm 7% so với quý trước /giảm 18% so với cùng kỳ xuống còn 5,2 nghìn tỷ đồng. VCB cắt giảm chi phí quản lý 29% so với quý trước /giảm 46% so với cùng kỳ xuống còn 1,2 nghìn tỷ đồng trong quý III/2023. Chi phí hoạt động trong 9 tháng năm 2023 ở mức 16,2 nghìn tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ) và Yuanta ước tính tỷ lệ CIR điều chỉnh của VCB (không bao gồm thu nhập ròng khác) là 32% (giảm 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Trích lập dự phòng là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận chính trong quý III/2023. VCB giảm đáng kể trích lập dự phòng giảm 41% so với quý trước /giảm 46% so với cùng kỳ xuống còn 1,5 nghìn tỷ đồng trong quý III/2023. Dự phòng trong 9 tháng năm 2023 giảm 22% so với cùng kỳ xuống còn 6,1 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu trong quý III/2023 của VCB tăng lên 1,21% và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm xuống 270% (giảm 116 điểm phần trăm so với quý trước /giảm 132 điểm phần trăm so với cùng kỳ) trong quý III/2023.

Theo đó, Yuanta đưa ra khuyến nghị mua cho VCB với giá mục tiêu là 99.420 đồng/cổ phiếu.

BMP: BVSC khuyến nghị khả quan

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với lợi nhuận ròng tăng mạnh 19,2% so với cùng kỳ đạt 208,8 tỷ đồng, vẫn hơi thấp hơn so với dự báo của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) là 215-220 tỷ đồng, trong khi doanh thu ở mức thấp 926,1 tỷ đồng (giảm 38,1% so với cùng kỳ).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng (LNR) của BMP tăng mạnh 75,1% so với cùng kỳ lên 784,1 tỷ đồng với doanh thu thuần (DTT) đạt 3.702,5 tỷ đồng (giảm 15,9% so với cùng kỳ).

Sau khi giá cổ phiếu có sự sụt giảm gần đây, BMP hiện giao dịch ở mức P/E là 8,0x (giữa 2024), 9,5x (năm 2024) và 9,0x (năm 2025). BVSC duy trì khuyến nghị khả quan với BMP, nhưng hạ giá mục tiêu xuống 98.000 đồng/cp (Upside: 20,5%) do tăng WACC trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng.

Triển vọng nhu cầu tươi sáng hơn nhờ triển vọng cải thiện thị trường BĐS Việt Nam cũng như các chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng. Thuận lợi là giá hạt nhựa PVC có vẻ đang ổn định ở mức thấp.

Về dài hạn, BVSC nhận thấy việc BMP củng cố vị thế trên thị trường sẽ giúp đảm bảo năng lực đàm phán với khách hàng bằng cách duy trì giá bán ở mức cao. Điều này giúp bảo vệ biên lợi nhuận trong trường hợp giá hạt nhựa PVC hồi phục, theo BVSC.

Theo Minh Tuệ/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/co-phieu-khuyen-nghi-hom-nay-111-vpb-vcb-va-bmp-20180504224290947.htm