QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

FPT lên kế hoạch lợi nhuận hơn 9.000 tỷ trong năm 2023, tăng trưởng 18%

Công ty Cổ phần FPT (HoSE: FPT) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ, tiết lộ kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu và lợi nhuận mục tiêu tăng trưởng khoảng 18% so với mức thực hiện năm 2022.

FPT lên kế hoạch lợi nhuận hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2023, tăng trưởng 18%

Theo kế hoạch kinh doanh vừa công bố, doanh thu mục tiêu của FPT năm 2023 là 52.289 tỷ đồng, tăng 18,8% so với mức thực hiện năm 2022. Trong đó, doanh thu từ khối công nghệ dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%; doanh thu từ khối viễn thông đạt 16.739 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6%; doanh thu từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác đạt 4.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh nhất ở mức 25,1%.

FPT lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 9.055 tỷ đồng, tăng 18,2% so với mức thực hiện năm 2022.

Trong đó, lợi nhuận từ khối công nghệ chiếm chủ lực, dự kiến đạt 4.166 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 23,8%. Lợi nhuận từ khối viễn thông dự kiến đạt 3.230 tỷ đồng, từ khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác dự kiến đạt 1.659 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 14,6% và 12,2%.

Trong giai đoạn 2023-2025, FPT dự kiến phát triển thêm các chi nhánh tại khu vực Mỹ La tinh, Bắc Mỹ, Trung Đông và Đông Âu.

Về kế hoạch đầu tư năm 2023, FPT sẽ dành 1.800 tỷ đồng tỷ đồng đầu tư vào khối công nghệ để mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM… cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công ty sẽ dành 2.300 tỷ đồng đầu tư vào khối viễn thông, cụ thể là các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu.

FPT cũng dành ra 1.700 tỷ đồng đầu tư vào khối giáo dục, mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành.

Tổng chi phí đầu tư dự kiến cho năm 2023 là 5.800 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, FPT sẽ tiến hành chia cổ tức 10% bằng tiền trong quý II tới sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trước đó, công ty đã chia cổ tức 10% trong năm 2022 với số tiền đã chia là khoảng 1.100 tỷ đồng.

Ngoài ra, FPT cũng sẽ tiến hành chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Năm 2023, FPT dự kiến trình ĐHĐCĐ phương án cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương số tiền dự chi là hơn 2.100 tỷ đồng.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2022, FPT ghi nhận doanh thu 44.017 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.654 tỷ đồng, lần lượt tăng 23,4% và 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 104% mục tiêu doanh thu và 100% lợi nhuận được thông qua tại ĐHĐCĐ 2022.

Khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 58% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế của FPT, tương đương 25.521 tỷ đồng và 3.421 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,1% và 22,2% so với năm trước.

Mảng dịch vụ công nghệ thông tin tại thị trường nước ngoài của FPT cũng ghi nhận doanh thu ký mới đạt 21.594 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD), tăng trưởng 39% so với năm trước, tạo đà tăng trưởng tốt cho năm 2023.

Doanh thu khối viễn thông của FPT tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 14.730 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 17,6%, đạt 2.818 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng 15,5%, đạt 13.954 tỷ đồng.  

Nhu cầu giáo dục ngành công nghệ thông tin tăng mạnh cũng đã góp phần thúc đẩy doanh thu của mảng giáo dục của FPT, với mức tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.712 tỷ đồng.

Theo Hải Đường/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/fpt-len-ke-hoach-loi-nhuan-hon-9000-ty-trong-nam-2023-tang-truong-18-20180504224281961.htm