QC 1
Chủ nhật, ngày 03/07/2022 | Hotline: 0889.066.066

Gia hạn thời gian điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, đơn vị này vừa có Quyết định gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 02 tháng.

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía. Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương nhận được nhiều ý kiến của các bên liên quan về các khía cạnh của vụ việc.

Bộ Công thương quyết định gia hạn điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường mía

Do đó, để đảm bảo việc điều tra được tiến hành một cách toàn diện, khách quan, đánh giá đầy đủ thông tin mà các bên liên quan cung cấp, căn cứ Điều 82 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 943/QĐ-BCT gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía thêm 02 tháng.

Theo đó, thời hạn kết thúc điều tra vụ việc là ngày 21/7/2022.

Theo Việt Anh/Thương Gia

Nguồn: https://thuonggiaonline.vn/gia-han-thoi-gian-dieu-tra-chong-lan-tranh-bien-phap-phong-ve-thuong-mai-doi-voi-duong-mia-46611.htm