QC 1
Thứ 4, ngày 24/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông

Việc triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhân trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số các trường phổ thông.

Theo đó, bậc Tiểu học sẽ thực hiện thí điểm từ tháng 4/2024, bậc Trung học sẽ triển khai thí điểm từ tháng 5/2024. Việc thực hiện thí điểm chỉ được thực hiện với các khối lớp 1, 2, 3, 4 ở bậc Tiểu học; lớp 6, 7, 8 ở bậc Trung học cơ sở; lớp 10 và 11 ở bậc Trung học phổ thông.

Để thực hiện thí điểm, Hà Nội đã bắt đầu rà soát hạ tầng kỹ thuật, nhân lực, thiết bị toàn ngành đồng thời cấp hòm thư công vụ cho giáo viên, nhân viên từ tháng Ba. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã hướng dẫn các đơn vị trang bị chữ ký số cho giáo viên, nhân viên; rà soát bổ sung chức năng ký số cho hệ thống quản lý thông tin giáo dục Hà Nội.

Dự kiến, thành phố sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm cho bậc Tiểu học trong tháng Tư và cho bậc Trung học trong tháng 5, trước khi thực hiện thí điểm ở các cấp học. Trong quá trình thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá quá trình thí điểm vào tháng Bảy.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhân trên địa bàn thành phố.

Trước đó, tháng 3/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cơ quan này sẽ thực hiện triển khai thí điểm học bạ số ở bậc Tiểu học, cụ thể là với các khối lớp 1, 2, 3 và 4 trong năm học 2023-2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp quy trình, thủ tục quản lý, sử dụng học bạ của học sinh tiểu học, bao gồm: phần mềm hệ thống; tập huấn sử dụng, vận hành các chức năng, nghiệp vụ cơ bản trong tạo lập và sử dụng học bạ số.

Phạm vi thí điểm là các cơ sở giáo dục cấp tiểu học bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực, nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số, bảo đảm 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm.

Theo PV/ Ngày Nay