QC 1
Thứ 6, ngày 23/02/2024 | Hotline: 0889.066.066

Hải Phát Invest chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 39 triệu cổ phiếu vào ngày 7/9

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Hải Phát Invest chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 39 triệu cổ phiếu vào ngày 7/9
Hải Phát Invest chốt quyền trả cổ tức bằng hơn 39 triệu cổ phiếu vào ngày 7/9

Theo đó, Hải Phát Invest dự kiến phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 15% để trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 7/9/2021.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Hải Phát Invest sẽ tăng từ hơn 2.644 tỷ đồng lên hơn 3.041 tỷ đồng, số cổ phiếu niêm yết cũng tương ứng tăng lên hơn 304 triệu đơn vị.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của Hải Phát Invest đạt hơn 494 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh hơn ở mức gần 177%, đạt hơn 72 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 130,6%, đạt 58 tỷ đồng.

Theo giải trình của Hải Phát Invest, tăng trưởng lợi nhuận trong quý II đạt được là nhờ hợp nhất số liệu hoạt động của các công ty thành viên tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt ghi nhận 744 tỷ đồng và gần 143 tỷ đồng, tương ứng tăng gâng 170% và tăng hơn 140% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, Hải Phát Invest lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt từ 1.500-1600 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt từ 1.000-1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt được từ 370-390 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ từ 350-370 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPX đóng cửa phiên 17/8 ở mức giá 34.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 9.000 tỷ đồng.

Theo A Lan/Vietnam Finance

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/hai-phat-invest-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-hon-39-trieu-co-phieu-vao-ngay-79-20180504224257389.htm