QC 1
Thứ 6, ngày 12/04/2024 | Hotline: 0889.066.066

Lợi nhuận 6 tháng suy giảm, Vietnam Airlines đổi kế hoạch kinh doanh

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN) vừa công bố nghị quyế của HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Vietnam Airlines giảm kế hoạch doanh thu hợp nhất xuống còn 104.593 tỷ đồng, giảm hơn 7.100 tỷ đồng so với nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đã đề ra

Cụ thể, Vietnam Airlines đặt lại chỉ tiêu doanh thu hợp nhất là 104.593 tỷ đồng, giảm hơn 7.100 tỷ đồng so với nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đã đề ra; điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu công ty mẹ còn 78.313 tỷ đồng, giảm hơn 4.200 tỷ đồng so với nghị quyết đại hội.

Các chỉ tiêu khác cũng được sửa đổi gồm: khách vận chuyển (còn 23,4 triệu khách, giảm 1,5 triệu khách), khách luân chuyển (còn 38,4 tỷ khách.km, giảm 2,2 tỷ khách.km), hàng hóa vận chuyển (còn 357 nghìn tấn, giảm 16 nghìn tấn), hàng hóa luân chuyển (còn 1.030 triệu tấn.km, giảm 29 triệu tấn.km).

Được biết, nửa đầu năm, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 49.675 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ cấu doanh thu của Vietnam Airlines nghiêng nhiều về vận tải hàng không với 40.483 tỷ đồng, tăng trưởng 3,8% và chiếm tỷ trọng tới 81%.

Trong khi đó, doanh thu bán hàng và doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải hàng không lần lượt đạt 6.934 tỷ đồng và 2.226 tỷ đồng, tăng 7,1% và 9,9%. Còn lại là doanh thu khác với 470 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,6%.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của Vietnam Airlines ở mức 6.451 tỷ đồng, giảm 3,5%.

Trong kỳ, hãng hàng không này ghi nhận 612 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 24%. Song song, chi phí tài chính ở mức 1.544 tỷ đồng, giảm 26%; chi phí bán hàng ở mức 2.783 tỷ đồng, tăng 7,4% và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 1.287 tỷ đồng, tăng 15%.

Kết thúc nửa đầu năm nay, lợi nhuận trước thuế của Vietnam Airlines đạt 1.785 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với nửa đầu năm ngoái.

Theo Lê Nguyễn/VietnamFinance