QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Lợi nhuận Trung An (TAR) tiếp tục trượt dốc, chỉ đạt 1/5 kế hoạch năm sau 6 tháng

Trong quý II năm 2021, CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (HNX – Mã: TAR) báo lợi nhuận 17 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Mã: TAR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 792 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp cải thiện từ 7,1% lên 8,6%. Tuy nhiên chi phí tài chính và chi phí bán hàng kéo lãi sau thuế quý II giảm 47% còn 17 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của TAR giảm 21%, đạt gần 1.300 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu doanh thu theo khu vực địa lý so với cùng kỳ có sự điều chỉnh khi doanh thu bán hàng nội địa giảm 38%, còn doanh thu xuất khẩu tăng 145%, đạt 351 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm 67% đạt 21 tỷ đồng.

So với mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, TAR mới thực hiện hơn 37% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 của TAR. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý II/2021).

Tính đến thời điểm cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản của TAR đạt 1.771 tỷ đồng, tăng gần 29% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 86,6 tỷ đồng, gấp 4 lần so với ngày 1/1.

Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán là hàng tồn kho ở mức 774,4 tỷ đồng, tăng 18,3% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu do hàng mua đang đi đường tăng gấp đôi lên 669 tỷ đồng, trong khi thành phẩm giảm mạnh còn hơn 25,5 tỷ đồng so với đầu năm hơn 263 tỷ đồng.

Tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn là 1.028,4 tỷ đồng, tăng 39,3% so với đầu năm và chủ yếu là ngắn hạn.

Cuối kỳ, nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 606,8 tỷ đồng gồm 159 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 4/8 cổ phiếu TAR dừng tại mức 14.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt gần 700 tỷ đồng.

Theo Phương Thảo/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/loi-nhuan-trung-an-tar-tiep-tuc-truot-doc-chi-dat-15-ke-hoach-nam-sau-6-thang-99603.html