QC 1
Thứ 7, ngày 27/11/2021 | Hotline: 0889.066.066

PV GAS lãi 9 tháng lãi hơn 6.800 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS – Mã: GAS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 ghi nhận sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh.

(Ảnh minh họa: PV GAS).

Cụ thể, PV GAS đạt 18.543 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 3/2021, lãi ròng 2.417 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty cho biết sản lượng khí tiêu thụ quý 3/2021 giảm 26% và sản lượng LPG giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá dầu Brent bình quân quý 3/2021 (73,5 USD/thùng) tăng 71% so với quý 3/2020 (42,94 USD/thùng) kéo lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng, PV GAS đã đạt 58.815 tỷ đồng tổng doanh thu, 6.822 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 21% và 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, tổng công ty lên kế hoạch với tổng doanh thu hợp nhất là 70.169 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7.036 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, PV GAS đã thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và gần 97% mục tiêu lợi nhuận năm.

9 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, huy động khí của khách hàng giảm, trong đó đặc biệt là huy động khí cho điện giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, bằng khoảng 72% so với cùng kỳ và bằng 70% kế hoạch của Petrovietnam.

So với kế hoạch của Bộ Công Thương giao, huy động khí Đông Nam bộ chỉ đạt khoảng 84%, Tây Nam bộ khoảng 70%.

Nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm 35 – 40% đối với LPG và 30% đối với khí thấp áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát lần 4, do nhiều khách hàng dừng/giảm sản xuất, kinh doanh.

PV GAS dự báo thời gian tới, số lượng khách hàng dừng/giảm tiêu thụ khí tiếp tục tăng, dẫn đến sản lượng khí có thể sụt giảm từ 40 – 50% so với thời điểm trước dịch bùng phát.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản của PV GAS đạt 73.218 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Trong đó, chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất (40%) là tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối kì là 29.589 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay tại ngày 30/9 là 7.874 tỷ đồng, gấp 2,64 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ dài hạn 6.919 tỷ còn 958 tỷ là nợ dài hạn tới hạn trả. So với cuối quý 2, tổng nợ đi vay tăng gần 40%.

Trong quý 4/2021, dự báo dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc trở lại hoạt động bình thường mới rất khó khăn, đặc biệt ở các tỉnh thành phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của PV GAS.

Trong đó, nhu cầu huy động khí của khách hàng điện tiếp tục ở mức thấp và thiếu ổn định; kinh doanh các sản phẩm khí (KTA, CNG, LPG) dự báo khó khăn do các khách hàng công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, dừng/giảm sản xuất/duy trì hoạt động cầm chừng; nhu cầu LPG của thị trường giảm do thực hiện giãn cách xã hội…

Theo Lâm Tuyền/Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/pv-gas-lai-9-thang-lai-hon-6800-ty-dong-hoan-thanh-97-ke-hoach-nam-104352.html