QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

cổ phiếu APS

Cổ phiếu APS "dò đáy", người nhà Tổng Giám đốc đăng ký bán 600.000 đơn vị

20/06/2022 14:48

Động thái thoái bớt vốn của mẹ Tổng Giám đốc diễn ra khi giá cổ phiếu APS đang dò đáy. So với đỉnh gần 60.000 đồng/cp lập vào tháng 11/2021, thị giá APS đã giảm 78%.