QC 1
Thứ 7, ngày 30/05/2020 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

sân bay Chu Lai

Ai sẽ làm sân bay Chu Lai?

24/12/2019 16:05

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất đầu tư xây dựng cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.