QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

23/06/2022 11:27

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức Đảng và Tập đoàn.