QC 1
Thứ 5, ngày 09/02/2023 | Hotline: 0889.066.066

thành viên HĐQT mới

Novaland (NVL) bổ nhiệm loạt thành viên HĐQT mới

13/09/2022 08:42

ĐHĐCĐ Công ty cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa thông qua việc bổ nhiệm thêm 3 thành viên HĐQT từ ngày 9/9 là ông Nguyễn Ngọc Huyên, ông Nguyễn Đức Dũng và ông Jeffrey David Perlman. Trong đó, ông Jeffrey David Perlman là Thành viên HĐQT độc lập.