QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

thêm hai thành viên

Hội đồng Quản trị Ngân hàng NCB có thêm hai thành viên

21/06/2022 10:18

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tại Đại hội, các cổ đông nhất trí bầu bổ sung bà Hoàng Thu Trang là thành viên HĐQT và bà Trịnh Thanh Mai là thành viên HĐQT độc lập.