QC 1
Thứ 3, ngày 20/04/2021 | Hotline: 0987.358.287
Banner top chuyên mục

tiền Dogecoin

Một tài khoản nắm giữ hơn 2 tỷ USD tiền Dogecoin, tỷ phú Elon Musk được réo tên

22/02/2021 18:02

Một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó đang sở hữu 28% trên tổng số tiền ảo Dogecoin được lưu thông, tương đương hơn 2 tỷ USD.