QC 1
Thứ 3, ngày 26/09/2023 | Hotline: 0889.066.066

tỉnh Phú Yên

Phú Yên: Để phát triển 796 ha nhà ở cần hơn 77.000 tỷ đồng

30/12/2021 08:29

Tổng diện tích đất ở toàn tỉnh Phú Yên cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở đến năm 2025 là khoảng 796,08ha; tổng kinh phí để phát triển nhà ở khoảng 77.310 tỷ đồng.