QC 1
Thứ 4, ngày 17/07/2024 | Hotline: 0889.066.066

Thủ tướng chủ trì Hội nghị xây dựng quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Chiều 26/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ (Hội đồng) chủ trì Hội nghị lần thứ Hai của Hội đồng để tham vấn về Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang

Cùng dự Hội nghị có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam Bộ; các chuyên gia, nhà khoa học.

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIII, Bộ Chính trị đã ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 vùng trong cả nước. Quốc hội, Chính phủ ban hành các Nghị quyết triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội các vùng, trong đó có vùng Đông Nam Bộ.

Xác định, quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thách thức, đồng thời chỉ ra, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của nơi được quy hoạch. Hiện nay, cả nước đã có 107/111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt. Qua đó, việc triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch Vùng Đông Nam Bộ trong thời điểm này có rất nhiều thuận lợi.

Thủ tướng yêu cầu quy hoạch vùng Đông Nam Bộ phải cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết phát triển Vùng và quy hoạch cấp quốc gia vào Vùng; cụ thể hóa việc bố trí không gian phát triển các ngành quốc gia trên địa bàn; triển khai nghiên cứu các dự án mang tính kết nối quan trọng giữa các tỉnh trong vùng, liên vùng và liên ngành. Việc xây dựng quy hoạch Vùng phải phát huy nội lực con người, thiên nhiên, truyền thống văn hóa, lịch sử và các nguồn lực bên ngoài về tài chính, công nghệ, quản lý… để phát triển toàn diện, bền vững vùng Đông Nam Bộ – vùng động lực, cực tăng trưởng của cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về: quan điểm phát triển, phương hướng phát triển của toàn Vùng, làm sâu sắc thêm các giải pháp được đề cập trong quy hoạch Vùng, để hoàn thiện quy hoạch Vùng, trình Hội đồng thẩm định xem xét, thông qua trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Ngày Nay

Nguồn: https://ngaynay.vn/thu-tuong-chu-tri-hoi-nghi-xay-dung-quy-hoach-vung-dong-nam-bo-post140645.html