QC 1
Thứ 3, ngày 28/09/2021 | Hotline: 0889.066.066

Tin tức doanh nghiệp nổi bật ngày 26/2/2021: PNJ, PGS, IDV, PDN, VPI

Cập nhật kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động, thông tin phát hành cổ phiếu, thông tin trả cổ tức và tin tức giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết (PNJ, PGS, IDV, PDN, VPI,…) mới nhất ngày 26/2/2021.

– CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ngày 15/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/4/2021.

Trong tháng 1/2021, doanh thu thuần đạt 2.170 tỷ đồng, tăng 30,2%; tổng chi phí hoạt động tăng 11% so với cùng kỳ 2020 và giảm 16,3% so với tháng 12/2020. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng trong tháng 1/2021, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và vàng miếng.

– CTCP Kinh doanh khí miền Nam (PGS) đã thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 với doanh thu tăng nhẹ so với thực hiện năm 2020 và ở mức 5.129 tỷ đồng. Chi phí được doanh nghiệp này dự báo tăng 4,85% lên 856,4 tỷ đồng. Công ty dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt hơn 78 tỷ đồng, tăng 7,7% so với 2020.

– CTCP Văn Phú – Invest (VPI): Ngày 24/2, HĐQT đã thông qua việc chuyển nhượng 360.000 cổ phần, tương ứng 60% sở hữu tại CTCP LiLas.

– CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (BDB): Ngày 25/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/2. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/4/2021.

– CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC): Ngày 18/3 tới, PJC sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 17/3 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/3/2020.

– CTCP Pin Ắc quy miền Nam (PAC): Nhằm tạo sự gắn kết giữa người lao động và Công ty, Công đoàn đã đăng ký mua 200.000 cổ phiếu PAC. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận, thời gian dự kiến từ ngày 2/3 đến ngày 31/3/2021. Nếu giao dịch thành công, công đoàn Công ty sẽ nâng sở hữu từ 2,32 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,98% lên 2,52 triệu cổ phiếu PAC, tỷ lệ 5,41%.

– CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV): TTCP đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II tại Vĩnh Phúc. Theo đó, dự án với quy mô hơn 165 ha sẽ do IDV làm nhà đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.520 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 245 tỷ đồng và vốn vay ngân hàng là 1.275 tỷ đồng.

– CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP): Ngày 9/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/3/2021.

– CTCP Cảng Đồng Nai (PDN): Ngày 17/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 18/3. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/3/2021.

Theo Minh Thuận/ Kinh tế Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/tin-tuc-doanh-nghiep-noi-bat-ngay-2622021-pnj-pgs-idv-pdn-vpi-88828.html